15.11.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Приморско е с мандат от 4 години - до следващите местни избори през 2027 год.

В този период може да входирате документи до ОИК в деловодството на община Приморско, гр.Приморско, ул."Трети март"№56 ,

както и да се свържете с ОИК на ел.адрес: [email protected] или на тел. 0884571822, 0894404535 - Председател.

15.11.2023

ПРЕМАХВАНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО

ОИК - Приморско напомня на партиите, коалициите и инициативните комитети, че на основание чл.186,ал.3 от Изборния кодекс следва в 7-дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.

05.11.2023

Съобщение

Поради предаване на изборни книжа от ОИК - Приморско в ЦИК.

На 06.11.2023 г. ОИК Приморско ще работи от 15:00ч. до 17:00ч.

05.11.2023

Край на изборния ден

 Избирателна секция № 022700005 в с. Писменово приключи изборния ден в 20:00ч. 

 

 Избирателна активност - 80, 42 %

05.11.2023

Балотаж Писменово

  Избирателната секция в с.Писменово е окрита в 07:00ч. 

 

 ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 11.00ч. - 34,97%

 ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 16.00ч. - 65,03%

30.10.2023

Съобщение

Поради предаване на изборни книжа от ОИК Приморско в ЦИК.

На 31.10.2023 г. ОИК Приморско ще работи от 13:00ч. до 17:00ч.

 

30.10.2023

Съобщение

Днес 30.10.2023г. ОИК Приморско ще работи от 16:00ч.

29.10.2023

Съобщение

ОИК Приморско обявява изборният ден за закрит в 20:00ч.

Всички избирателни секции са приключили работа в 20:00ч.

Избирателна активност - 64,36%

29.10.2023

Съобщение

Избирателна активност в община Приморско към:

 • 11:00 ч. - 25,05%

 • 13:30 ч. - 41,29%

 • 16:00 ч. - 53,83%

29.10.2023

Съобщение

ОИК Приморско уведомява, че изборният ден е открит в 07:00ч. Всички секции работят нормално и изборният процес протича нормално.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

ОТНОСНО: начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

   На основание решение № 2819-МИ/27.10.2023 г. на ЦИК

   На изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини.

РЕШЕНИЕ № 2819-МИ София, 27 октомври 2023 г.

28.10.2023

Секции, в които ще бъде извършено видеонаблюдение при преброяването

Списък на секциите, в които ще бъде извършено видеонаблюдение при преброяването

 1. Избирателна секция № 02 27 00 001 в гр.Приморско, ул. „Кирил и Методий” №10, Народно читалище „Самообразование -1919” 
 2. Избирателна секция № 02 27 00 002 в гр.Приморско, ул. „Ропотамо” №48, СУ „Н. Й.Вапцаров”,
 3. Избирателна секция № 02 27 00 003 в гр.Приморско, ул. „Ропотамо”№ 48, СУ „Н. Й.Вапцаров”
 4. Избирателна секция № 02 27 00 004 в с. Ново Паничарево, ул. „Никола Ботушев”№ 1, Народно читалище „Отец Паисий-1927“
 5. Избирателна секция № 02 27 00 005 в с.Писменово, ул. „Черно море” № 49, Клуб с.Писменово
 6. Избирателна секция № 02 27 00 006 в с.Ясна поляна, площад „Девети септември” №1, Народно читалище „Лев Н. Толстой - 1926”
 7. Избирателна секция № 02 27 00 008 в гр.Китен, ул. „Първи май” №2, Кметство Китен
 8. Избирателна секция № 02 27 00 009 в с.Веселие, ул. „Просвета“ №7, Народно читалище „Виделина – 1927“

 

22.10.2023

Контакти за връзка с ОИК Приморско

Николина Кънчева - Председател - 0894404535  / 0884571822

Красимир Кръстев - Секретар - 0894031169

Пламен Генов - Зам. председател - 0899937611

Павлина Маврова - Зам. председател - 0888240167

Златина Петкова - Зам. председател - 0898550536

Петра Петрова - Зам. председател - 0888546862

Елена Динкова - Член - 0886201040

Николай Сотиров - Член - 0877582551

Антон Кирев - Член - 0898426197

Станимир Кескинов - Член - 0885000932

Християн Желязков - Член - 0899159300

20.10.2023

Съобщение

 Уведомяваме ви, че във връзка с предстоящите избори в залата на партерния етаж в административната сграда на община Приморско /където се помещава ОИК/ на:

 21.10.2023 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

22.10.2023 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. 

ще има поставени демо машини за гласуване, където всеки желаещ ще може да ги пробва.

14.10.2023

Относно Представители на партии, коалиции, инициативни комитети

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. са определени с Решение №2664-МИ от 13.10.2023г. на ЦИК - Решение № 2664-МИ от 13.10.2023г.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение към решението). В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. 

Приложение към Решение 2664-МИ - списък на представители

13.10.2023

График за провеждане на обучение на членовете на секционни избирателни комисии (СИК) за работа с машина за гласуване

 1. 21.10.2023год./събота/ от 10:00ч.

– СИК № 0227 00 001 – Приморско;

– СИК № 0227 00 002 – Приморско;

– СИК № 0227 00 003 – Приморско;

 1. 22.10.2023год./неделя/ от 10:00ч.

– СИК № 0227 00 008 – Китен;

– СИК № 0227 00 005 – Писменово;

– СИК № 0227 00 009 – Веселие;

 1. 22.10.2023год./неделя/ от 12:00ч.

– СИК № 0227 00 006 – Ясна поляна;

– СИК № 0227 00 007 – Ясна поляна;

– СИК № 0227 00 004 – Ново Паничарево.

 

Обучението ще се проведе в залата, където заседава ОИК – сградата на община Приморско, ул.“Трети март“ №56.

Транспортът ще бъде осигурен от община Приморско.

Обучението е препоръчително!

По изключение, ако член на СИК е възпрепятстван да присъства на обявената дата и час, може да се присъедини към обучението на другите СИК - в друг ден или час, като сам си осигури транспорт.

13.10.2023

Методически указания при гласуване с хартиени бюлетини

С Решение № 2654-МИ от 12.10.2023г. на ЦИК са приети Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини.

Методически указания при гласуване с хартиени бюлетини

 

12.10.2023

Утвърдени от ОИК образци на бюлетини

 Във връзка с протоколно решение от 10.10.2023г. на основание т.7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023г. на ЦИК , ОИК - Приморско публикува утвърдените графични файлове на образците на бюлетини по видове избори за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г., приети с Решение №80-МИ от 02.10.2023г. на ОИК-Приморско.

Образец бюлетини

 

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 130-МИ / 05.11.2023

  относно: Определяне на резултатите от гласуването на втори тур за избиране на Кмет на кметство Писменово на 05.11.2023г.

 • № 129-МИ / 02.11.2023

  относно: Упълномощаване на представители на ОИК – Приморско във връзка с организиране на предаването и приемането на отпечатаните хартиени бюлетини за произвеждане на втори тур на изборите за кмет на кметство Писменово на 05 ноември 2023г.

 • № 128-МИ / 02.11.2023

  относно: Упълномощаване на представители на ОИК – Приморско във връзка с организиране на предаването и приемането, транспортирането, доставката и съхранението на отпечатаните хартиени бюлетини за произвеждане на втори тур на изборите за кмет на кметство Писменово на 05 ноември 2023г.

всички решения