15.11.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Приморско е с мандат от 4 години - до следващите местни избори през 2027 год.

В този период може да входирате документи до ОИК в деловодството на община Приморско, гр.Приморско, ул."Трети март"№56 ,

както и да се свържете с ОИК на ел.адрес: [email protected] или на тел. 0884571822, 0894404535 - Председател.

15.11.2023

ПРЕМАХВАНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО

ОИК - Приморско напомня на партиите, коалициите и инициативните комитети, че на основание чл.186,ал.3 от Изборния кодекс следва в 7-дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.

05.11.2023

Съобщение

Поради предаване на изборни книжа от ОИК - Приморско в ЦИК.

На 06.11.2023 г. ОИК Приморско ще работи от 15:00ч. до 17:00ч.

05.11.2023

Край на изборния ден

 Избирателна секция № 022700005 в с. Писменово приключи изборния ден в 20:00ч. 

 

 Избирателна активност - 80, 42 %

05.11.2023

Балотаж Писменово

  Избирателната секция в с.Писменово е окрита в 07:00ч. 

 

 ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 11.00ч. - 34,97%

 ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 16.00ч. - 65,03%

28.10.2023

ОТНОСНО: начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

   На основание решение № 2819-МИ/27.10.2023 г. на ЦИК

   На изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини.

РЕШЕНИЕ № 2819-МИ София, 27 октомври 2023 г.

14.10.2023

Относно Представители на партии, коалиции, инициативни комитети

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. са определени с Решение №2664-МИ от 13.10.2023г. на ЦИК - Решение № 2664-МИ от 13.10.2023г.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение към решението). В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. 

Приложение към Решение 2664-МИ - списък на представители

13.10.2023

График за провеждане на обучение на членовете на секционни избирателни комисии (СИК) за работа с машина за гласуване

 1. 21.10.2023год./събота/ от 10:00ч.

– СИК № 0227 00 001 – Приморско;

– СИК № 0227 00 002 – Приморско;

– СИК № 0227 00 003 – Приморско;

 1. 22.10.2023год./неделя/ от 10:00ч.

– СИК № 0227 00 008 – Китен;

– СИК № 0227 00 005 – Писменово;

– СИК № 0227 00 009 – Веселие;

 1. 22.10.2023год./неделя/ от 12:00ч.

– СИК № 0227 00 006 – Ясна поляна;

– СИК № 0227 00 007 – Ясна поляна;

– СИК № 0227 00 004 – Ново Паничарево.

 

Обучението ще се проведе в залата, където заседава ОИК – сградата на община Приморско, ул.“Трети март“ №56.

Транспортът ще бъде осигурен от община Приморско.

Обучението е препоръчително!

По изключение, ако член на СИК е възпрепятстван да присъства на обявената дата и час, може да се присъедини към обучението на другите СИК - в друг ден или час, като сам си осигури транспорт.

13.10.2023

Методически указания при гласуване с хартиени бюлетини

С Решение № 2654-МИ от 12.10.2023г. на ЦИК са приети Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини.

Методически указания при гласуване с хартиени бюлетини

 

12.10.2023

Утвърдени от ОИК образци на бюлетини

 Във връзка с протоколно решение от 10.10.2023г. на основание т.7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023г. на ЦИК , ОИК - Приморско публикува утвърдените графични файлове на образците на бюлетини по видове избори за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г., приети с Решение №80-МИ от 02.10.2023г. на ОИК-Приморско.

Образец бюлетини

 

 

03.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ:

 1. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет, които са регистрирали кандидатски листи в ОИК – Приморско за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г. има право да регистрира застъпници на кандидат или кандидатска листа.
 2. Общият брой на застъпниците не може да надвишава броя на секциите в избирателния район. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция.
 4. За регистрация на застъпници в ОИК-Приморско се подава заявление от упълномощено лице /Приложение 72-МИ от изборните книжа/, декларация от застъпника / Приложение 74-МИ/ и пълномощно. Списъкът със застъпниците се подава и на електронен носител. За заместващи застъпници се подава Приложение 73-МИ от изборните книжа. Изборни книжа - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/documents
 5. Срок за подаване на документите – до изборния ден – до 28.10.2023г. , 17:00ч.

 Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК. - https://www.cik.bg/bg/decisions/2173/2023-09-01

 

Условия и ред  за участие на застъпници -  https://www.cik.bg/bg/decisions/2594/2023-10-04  

28.09.2023

Заповед на кмета на община Приморско относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Заповед на кмета на община Приморско относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали:

 

https://primorsko.bg/wp-content/uploads/2023/09/CCF_000622_Redacted.pdf

 

27.09.2023

Провеждане на предизборна агитация

 Условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. са определени в Решение №2469-МИ/19.09.2023г. на ЦИК.

https://www.cik.bg/bg/decisions/2469/2023-09-19

 

Условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове насрочени на 29 октомври 2023 г. са определени в Решение №2476-МИ/20.09.2023г. на ЦИК.

https://www.cik.bg/bg/decisions/2476/2023-09-20 

 

27.09.2023

Номера в бюлетината на МК и ИК

  Обявява следната поредност на номерата на местната коалиция, регистрирала кандидатски листи и на независимите кандидати, издигнати от инициативен комитет в бюлетината за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Приморско:

 

68

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ МИР ( ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЗНС)

69

ТОШКО ТОШКОВ ЯЗАДЖИЕВ - НЕЗАВИСИМ

70

АПОСТОЛ ГЕОРГИЕВ ДРАЧЕВ - НЕЗАВИСИМ

30.10.2023

Съобщение

Поради предаване на изборни книжа от ОИК Приморско в ЦИК.

На 31.10.2023 г. ОИК Приморско ще работи от 13:00ч. до 17:00ч.

 

30.10.2023

Съобщение

Днес 30.10.2023г. ОИК Приморско ще работи от 16:00ч.

29.10.2023

Съобщение

ОИК Приморско обявява изборният ден за закрит в 20:00ч.

Всички избирателни секции са приключили работа в 20:00ч.

Избирателна активност - 64,36%

29.10.2023

Съобщение

Избирателна активност в община Приморско към:

 • 11:00 ч. - 25,05%

 • 13:30 ч. - 41,29%

 • 16:00 ч. - 53,83%

29.10.2023

Съобщение

ОИК Приморско уведомява, че изборният ден е открит в 07:00ч. Всички секции работят нормално и изборният процес протича нормално.

28.10.2023

Секции, в които ще бъде извършено видеонаблюдение при преброяването

Списък на секциите, в които ще бъде извършено видеонаблюдение при преброяването

 1. Избирателна секция № 02 27 00 001 в гр.Приморско, ул. „Кирил и Методий” №10, Народно читалище „Самообразование -1919” 
 2. Избирателна секция № 02 27 00 002 в гр.Приморско, ул. „Ропотамо” №48, СУ „Н. Й.Вапцаров”,
 3. Избирателна секция № 02 27 00 003 в гр.Приморско, ул. „Ропотамо”№ 48, СУ „Н. Й.Вапцаров”
 4. Избирателна секция № 02 27 00 004 в с. Ново Паничарево, ул. „Никола Ботушев”№ 1, Народно читалище „Отец Паисий-1927“
 5. Избирателна секция № 02 27 00 005 в с.Писменово, ул. „Черно море” № 49, Клуб с.Писменово
 6. Избирателна секция № 02 27 00 006 в с.Ясна поляна, площад „Девети септември” №1, Народно читалище „Лев Н. Толстой - 1926”
 7. Избирателна секция № 02 27 00 008 в гр.Китен, ул. „Първи май” №2, Кметство Китен
 8. Избирателна секция № 02 27 00 009 в с.Веселие, ул. „Просвета“ №7, Народно читалище „Виделина – 1927“

 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

22.10.2023

Контакти за връзка с ОИК Приморско

Николина Кънчева - Председател - 0894404535  / 0884571822

Красимир Кръстев - Секретар - 0894031169

Пламен Генов - Зам. председател - 0899937611

Павлина Маврова - Зам. председател - 0888240167

Златина Петкова - Зам. председател - 0898550536

Петра Петрова - Зам. председател - 0888546862

Елена Динкова - Член - 0886201040

Николай Сотиров - Член - 0877582551

Антон Кирев - Член - 0898426197

Станимир Кескинов - Член - 0885000932

Християн Желязков - Член - 0899159300

20.10.2023

Съобщение

 Уведомяваме ви, че във връзка с предстоящите избори в залата на партерния етаж в административната сграда на община Приморско /където се помещава ОИК/ на:

 21.10.2023 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

22.10.2023 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. 

ще има поставени демо машини за гласуване, където всеки желаещ ще може да ги пробва.

07.10.2023

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

 Заявление за гласуване по настоящ адрес се подава до 14.10.2023год. 

 

03.10.2023

Определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Приморско

ОИК Приморско определя избирателна секция № 02 27 00 001, находяща се в  Народно читалище „Самообразование - 1919“ с адрес: гр.Приморско,ул.“Кирил и Методий“ №10 за секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Приморско.

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция. Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на СИК.

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат в община Приморско, ул.“Трети март“№56 и  на тел.0550/3 36 73 от 08.00ч. до 17.00ч.

03.10.2023

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

 1. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет, които са регистрирали кандидатски листи в ОИК – Приморско за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г. има право на един представител, който да присъства в избирателна секция в изборния ден.
 2. Общият брой на представителите не може да надвишава броя на секциите в избирателния район.
 3. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се представя в ОИК – Приморско и на електронен носител.
 4. Представителите се легитимират в изборния ден с пълномощно от съответната партия, коалиция или инициативен комитет.

 

Представителите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК. - https://www.cik.bg/bg/decisions/2173/2023-09-01

27.09.2023

Ред за представяне в диспутите

 оик - Приморско обявява следната поредност на номерата за представяне на кандидатите на партиите/коалициите местните коалиции и независимите кандидати, регистрирани в ОИК – Приморско за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ:

 

1

Инициативен комитет за издигане на ТОШКО ТОШКОВ ЯЗАДЖИЕВ като независим кандидат за общински съветник

2

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

3

ПП ГЕРБ

4

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

5

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

Граждани за Общината

7

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

8

Местна коалиция МИР / ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЗНС/

9

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

10

Инициативен комитет за издигане на АПОСТОЛ ГЕОРГИЕВ ДРАЧЕВ като независим кандидат за кмет на кметство Веселие

27.09.2023

Проверка в списъците на лицата, подкрепящи регистрация

 1. Проверка в списъците на лицата подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. можете да направите тук: https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/for-voters/podpiski

 

       2. Проверка в списъците на лицата , подкрепящи регистрацията на Независимите кандидати, регистрирани в ОИК - Приморско, можете на направите срещу име и ЕГН на тел. 0894404535 - Председател на ОИК- Приморско.

 

26.09.2023

Жребий за реда за участие в диспутите в регионалните радио- и телевизионни центрове на кандидатите регистрирани в ОИК Приморско

На основание чл. 196, ал. 3 от Изборния кодекс, ОИК - Приморско ще проведе жребий за реда за участие в диспутите в регионалните радио- и телевизионни центрове на кандидатите, регистрирани в ОИК Приморско на 27.09.2023 г. от 13:00 часа.

22.09.2023

Документи за регистрация на кандидатските листи

 Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия всеки календарен ден след представяне на:

1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

2. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

3. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

4. Пълномощно.

 

Срокът за регистрация на кандидатските листи изтича на 26.09.2023г./вторник/ в 17.00ч.

 

 Форма на електронния носител на кандидатските листи

21.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия - Приморско съобщава, че в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г., в община Приморско ще се избират кметове на кметства в следните населени места: гр.Китен, с. Ясна поляна, с.Ново Паничарево, с.Веселие, с.Писменово.

18.09.2023

Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в Общинска избирателна комисия - Приморско на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

 1. Общинска избирателна комисия – Приморско започва да приема документи за регистрация на кандидатски листи от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети , регистрирани в ОИК - Приморско за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., в гр. Приморско,ул.“Трети март“ №56, сградата на община Приморско,заседателна зала на Общински съвет от 10:00 часа на 19.09.2023г.
 2. Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 10:00ч. до 16:00 часа.
 3. Крайният срок за приемане на документи за регистрация  на кандидатски листи от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети , регистрирани в ОИК - Приморско за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. изтича на 26.09.2023 г. / не по-късно от 32 дни преди изборния ден/ в 17:00 ч.
 4. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация –17:00 часа на 26 септември 2023 г.

Условията за регистрация на кандидатски листи от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети са посочени в Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК.

 

14.09.2023

Единен образец на форма за предоставяне на данни за съставите на СИК

С Решение №11-МИ  от 14.09.2023 г., ОИК Приморско утвърди единен образец на форма за предоставяне на данни за съставите на СИК при провеждане на консултации с политическите партии и коалиции.

Приложение 1 към Решение №11-МИ

13.09.2023

Регистрация на инициативни комитети в ОИК

С Решение № 2121-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

С Решение № 1994-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 

С Решение № 1995-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за проверка на списъците с избиратели , подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

Образец на списък на избирателиуте подкрепящи регистрацията на независим кандидат - Приложение №:56-МИ от изборните книжа.

13.09.2023

Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

С Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Редът и сроковете за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция и заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК е определен в Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г на Централна избирателна комисия.

 

11.09.2023

Приемане на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023

 1. Общинска избирателна комисия – Приморско започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., в гр. Приморско,ул.“Трети март“ №56, сградата на община Приморско,заседателна зала на Общински съвет от 10:00 часа на 15.09.2023г.
 2. Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 10:00ч. до 16:00 часа.
 3. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Приморско на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. се приемат всеки календарен ден до 18.09.2023 г. / не по-късно от 40 дни преди изборния ден/ от 10:00 часа  до 16:00 ч.
 4. Крайният срок за приемане на документи за регистрация  на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. изтича на 18.09.2023 г. / не по-късно от 40 дни преди изборния ден/ в 17:00 ч.
09.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Приморско, мандат 2023-2027, започна своята работа от 09.09.2023 г. 

Работното време на ОИК – Приморско е от 9:00 часа до 17:00 часа всеки календарен ден, освен в дните, в които изтичат сроковете, визирани в ИК и Решенията на ЦИК, като при необходимост се удължава до взимане на съответните решения и извършване на необходимите действия. В дните събота и неделя се осигурява присъствие на дежурни членове по график. Приемане на документи – от 10:00ч. до 16:00ч. всеки календарен ден, с изключение на дните, в които изтичат срокове по ИК, когато документи се приемат до 17.00ч.

 

За контакт с ОИК- Приморско:

Тел.: 0894404535, 0884571822 – Председател

0894031169 - Секретар

електронен адрес : [email protected]

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 130-МИ / 05.11.2023

  относно: Определяне на резултатите от гласуването на втори тур за избиране на Кмет на кметство Писменово на 05.11.2023г.

 • № 129-МИ / 02.11.2023

  относно: Упълномощаване на представители на ОИК – Приморско във връзка с организиране на предаването и приемането на отпечатаните хартиени бюлетини за произвеждане на втори тур на изборите за кмет на кметство Писменово на 05 ноември 2023г.

 • № 128-МИ / 02.11.2023

  относно: Упълномощаване на представители на ОИК – Приморско във връзка с организиране на предаването и приемането, транспортирането, доставката и съхранението на отпечатаните хартиени бюлетини за произвеждане на втори тур на изборите за кмет на кметство Писменово на 05 ноември 2023г.

всички решения