Общинска избирателна комисия Приморско


РЕШЕНИЕ
№ 71- МИ
Приморско, 30.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Приморско в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.

Постъпило е  писмено предложение вх. № 67/ 25.09.2019 год. от  Кмета на община Приморско  за назначаване поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на община Приморско. Консултациите с парламентарно представените партии и коалиции при кмета на общината са приключили със постигнато съгласие относно разпределението на длъжностите в секционните комисии и поименния състав на членовете.Поради представени непълни документи,изискуеми по чл.91,ал.4 от ИК до участие в консултациите не са допуснати представителят на ПП Воля и представителят на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

   Към предложението са представени следните документи :

 1. Графично предложение за състав на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на община Приморско, включващо броя и длъжностите в комисиите;
 2. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партия или коалиция от партии, която го предлага и телефон за връзка – на хартиен и електронен носител;
 3. Списък на резервните членове, които ще заместят предложените от партиите и коалициите от партии лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК – само от ПП ГЕРБ;
 4. Предложения на партиите и коалициите от партии за състава на СИК;
 5. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 18.09.2019 г., или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;
 6. Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не по-рано от 18.09.2019 г.;
 7. Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписан от участниците в консултациите;
 8. Извадка от интернет страницата на община Приморско с обявление за датата, мястото и часа за провеждане на консултациите;
 9. Протокол за поставяне на информационното табло на общината на обявлението с датата, мястото и часа за провеждане на консултациите.

Поради факта, че една от парламентарно представените партии и коалицията,която има избран евродепутат не са присъствали на консултациите, в секционните избирателни комисии са останали незапълнени места. ОИК – Приморско даде възможност на партиите и коалициите, участвали в консултациите при кмета на общината, да представят допълнително имена на членове на СИК, които да бъдат назначени на незаетите места. В даденият срок до 30.09.2019г. в ОИК – Приморско са постъпили предложения от ПП ДПС, КП БСП за България и от ПП ВМРО-БНД/за КП Обединени патриоти – НФСБ,Атака и ВМРО-БНД/. Представените предложения бяха обсъдени от ОИК-Приморско, проверени в ГРАО – Приморско и членовете бяха назначени на незаетите места, разпределени по най-големия остатък на партиите/коалициите в разпределението на местата.

Предвид гореизложеното, Общинска избирателна комисия – Приморско счита, че са  налице всички изисквания, визирани  в  ИК и Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 на ЦИК,  поради което и на основание чл.87 ал.1 т.5 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

 1. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община Приморско съгласно предложението на кмета на община Приморско .
 2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Приморско.
 3. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Приморско.

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа личните данни на членовете на СИК.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Приморско в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Николина Алексиева Кънчева

Секретар: Златина Илиева Петкова

* Публикувано на 30.09.2019 в 16:24 часа

Свързани решения:

72- МИ/01.10.2019

74-МИ/08.10.2019

Календар

Решения

 • № 139-МИ / 04.11.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

 • № 138-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на кметство Китен , община Приморско на 03.11.2019г.

 • № 137-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на община Приморско на 03.11.2019г.

всички решения