Общинска избирателна комисия Приморско


РЕШЕНИЕ
№ 74-МИ
Приморско, 08.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционна избирателна комисия №02 27 00 009 на територията на община Приморско, кметство Веселие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

Постъпило е Заявление от Ваня Андонова – упълномощен представител на ВМРО – БНД , с което се иска промяна в състава на секционна избирателна комисия №02 27 00 009 на територията на община Приморско, кметство Веселие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година, като на длъжността зам.председател от квотата на Коалиция Обединени патриоти бъде назначена Стоянка Милева Аристотелова на мястото на Стойка Ангелова Ганева. Предложението е предоставено и на технически носител.

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия – Приморско

Р Е Ш И:

 1. Освобождава Стойка Ангелова Ганева, ЕГН ********** като Заместник - председател на секционна избирателна комисия №02 27 00 009 на територията на община Приморско, кметство Веселие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година и анулира издаденото ѝ удостоверение.
 2. Назначава Стоянка Милева Аристотелова, ЕГН ********** като Заместник - председател на секционна избирателна комисия №02 27 00 009 на територията на община Приморско, кметство Веселие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

На новоназначеният  Заместник - председател на СИК да бъде издадено удостоверение.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Приморско в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Николина Алексиева Кънчева

Секретар: Златина Илиева Петкова

* Публикувано на 08.10.2019 в 10:08 часа

Свързани решения:

71- МИ/30.09.2019

Календар

Решения

 • № 139-МИ / 04.11.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

 • № 138-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на кметство Китен , община Приморско на 03.11.2019г.

 • № 137-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на община Приморско на 03.11.2019г.

всички решения