Общинска избирателна комисия Приморско


РЕШЕНИЕ
№ 72- МИ
Приморско, 01.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционна избирателна комисия №02 27 00 008 на територията на община Приморско, кметство Китен в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

При направена служебна проверка, ОИК- Приморско установи несъвместимост по чл.96 във връзка с чл.66,ал.2 от ИК, а именно фактическо съжителство на двама от назначените членове на СИК №02 27 00 008, предложени от ПП ГЕРБ. ОИК – Приморско даде възможност на ПП ГЕРБ да представи резервен член за СИК № №02 27 00 008, който да замени един от членовете с установена несъвместимост.

Предвид гореизложеното, Общинска избирателна комисия – Приморско и на основание чл.87, ал.1, т.5 и чл.96 вр. чл.66, ал.2 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия – Приморско

Р Е Ш И:

 1. Освобождава Кирил Тодоров Киров, ЕГН ********** като член на секционна избирателна комисия №02 27 00 008 на територията на община Приморско, кметство Китен в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година и анулира издаденото му удостоверение.
 2. Назначава Таня Цвяткова Петрова, ЕГН ********** като член на секционна избирателна комисия №02 27 00 008 на територията на община Приморско, кметство Китен в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

На новоназначеният член на СИК да бъде издадено удостоверение.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Приморско в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Николина Алексиева Кънчева

Секретар: Златина Илиева Петкова

* Публикувано на 01.10.2019 в 16:39 часа

Свързани решения:

71- МИ/30.09.2019

Календар

Решения

 • № 139-МИ / 04.11.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

 • № 138-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на кметство Китен , община Приморско на 03.11.2019г.

 • № 137-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на община Приморско на 03.11.2019г.

всички решения