Календар

Решения

  • № 131 / 02.04.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

  • № 130 / 29.01.2016

    относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване на избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията

  • № 129 / 04.11.2015

    относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

всички решения