Общинска избирателна комисия Приморско


РЕШЕНИЕ
№ 117
Приморско, 26.10.2015

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Приложение № 85-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

РЕШЕНИЕ

№117- МИ/26.10.2015

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община Приморско

област Бургас

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

Брой мандати за общински съветници

 

          тринадесет                                                                  13

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 26.10.2015 г., в 11:45 ч. общинската избирателна комисия на основание

чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е двеста петдесет и седем           257 гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници                                                                      ЕГН/ЛН

………………………………….                                                                 .………………...

…………………………………..                                                                …………………

…………………………………..                                                                ………………...

 

ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ

тринадесет                   13

               с думи                     с цифри

1.

К-Я"ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПРИМОРСКО"К-Я РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК,ПП АБВ, БДЦ, СДП, ПП БСД

            

                 четири                         4

2.

 

ПП "ГЕРБ"

 

                   девет                          9

 

 

 1. IV.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва:

 

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

1

К-Я"ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПРИМОРСКО"К-Я РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК,ПП АБВ, БДЦ, СДП, ПП БСД

1.

Димитър Гихоров Димитров

370

2.

Златина Атанасова Величкова

117

3

Илия Йовков Петков

93

4

Златин Георгиев Бодуров

54

2

ПП "ГЕРБ"

5

Захарина Стоянова Неделчева

999

6

Костадин Милчев Милев

137

7

Иван Тодоров Тодоров

107

8

Павел Жеков Павлов

90

9

Манол Тодоров Манолов

89

10

Пеньо Атанасов Пеев

48

11

Златина Петрова Тюлиева

45

12

Дамян Димитров Петков

42

13

Янчо Петров Янков

39

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 от ИК и Решение на ЦИК.)

 

 1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.Дамян Димитров Петков

ПП "ГЕРБ"

**********

 

2. Димитър Гихоров Димитров

К-Я"ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПРИМОРСКО"К-Я РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК,ПП АБВ, БДЦ, СДП, ПП БСД

**********

 

3. Захарина Стоянова Неделчева

ПП "ГЕРБ"

**********

 

4. Златин Георгиев Бодуров

К-Я"ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПРИМОРСКО"К-Я РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК,ПП АБВ, БДЦ, СДП, ПП БСД

**********

 

5. Златина Атанасова Величкова

К-Я"ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПРИМОРСКО"К-Я РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК,ПП АБВ, БДЦ, СДП, ПП БСД

**********

 

6. Златина Петрова Тюлиева

ПП "ГЕРБ"

**********

 

7. Иван Тодоров Тодоров

ПП "ГЕРБ"

**********

 

8. Илия Йовков Петков

К-Я"ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПРИМОРСКО"К-Я РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК,ПП АБВ, БДЦ, СДП, ПП БСД

**********

 

9. Костадин Милчев Милев

ПП "ГЕРБ"

**********

 

10. Манол Тодоров Манолов

ПП "ГЕРБ"

**********

 

11. Павел Жеков Павлов

ПП "ГЕРБ"

**********

 

12. Пеньо Атанасов Пеев

ПП "ГЕРБ"

**********

 

13. Янчо Петров Янков

ПП "ГЕРБ"

**********

 

         

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

- няма

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

СЕКРЕТАР: ……………………

ЧЛЕНОВЕ:

 

1. ……………………………………………..…

9. ………………………………………………...

2. ……………………………………………..…

10. ………………….….………………………….

3. ……………………………………………..…

11. ……………………..…………………………

4. ……………………………………………..…

12. ………………………..………………………

5. …………………………………………….….

13. ………………………….…………………….

6. ………………………………..….………...…

14. …………………....….……………………….

7. …………………………………………….…

 

8. …………………………………………….….

 

 

 

 

Председател: Екатерина Стефанова Димитрова

Зам. председател: Павлина Атанасова Маврова

Секретар: Мария Костадинова Върбанова

За секретар: Диляна Христова Янакиева

За секретар: Димо Колев Димов

За секретар: Евгения Радославова Тодорова

За секретар: Ивайло Димитров Димитров

За секретар: Калиопа Костадинова Трендафилова

За секретар: Люба Цецкова Желева

За секретар: Николина Алексиева Кънчева

За секретар: Стела Владимирова Чаговец

* Публикувано на 26.10.2015 в 14:38 часа

Календар

Решения

 • № 131 / 02.04.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

 • № 130 / 29.01.2016

  относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване на избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията

 • № 129 / 04.11.2015

  относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

всички решения