14.10.2019

Съобщение

ОИК-Приморско уведомява ,че поради участие в обучение в Областна управа - гр.Бургас

на 16.10.2019г. ще работи с работно време 09.00ч. - 12.00ч.

11.10.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия - Приморско  свиква заседание на комисията на 11.10.2019год./петък/ от 16,30 ч. в залата на Общински съвет -Приморско, при следния проект за дневен ред:

 1. Премахване и изземване на агитационни материали, поставени в нарушение на изискванията на Изборния кодекс

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:________/п/__________

/Николина Кънчева/

06.10.2019

Съобщение

ОИК- Приморско уведомява ,че на основание писмо № МИ-15-697 от 05.10.2019г. на ЦИК към Решения №69-МИ от 27.09.2019г. и №73-МИ от 01.10.2019г. на ОИК - Приморско са публикувани графичните файлове на одобрените образци на бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

03.10.2019

Съобщение

На основание Чл. 419. от ИК, Общинската избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ да направи справка в списъка  на лицата, подкрепящи участието в изборите на независимия кандидат за общински съветник Георги Димитров Апостолов по единен граждански номер или личен номер. Справката може да извършите на сайта на ЦИК в раздел "За избирателите".

03.10.2019

Съобщение

ОИК - Приморско предупреждава партиите и коалициите, регистрирани за изборите на 27.10.2019г., че на основание чл.183,ал.3 от Изборния кодекс :

Агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота.

Кметът на община Приморско е определил местата за поставяне на агитационни материали със Заповед №880 от 27.09.2019г

Условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. са установени в Решение №794-МИ от 27.08.2019г. на ЦИК - https://www.cik.bg/bg/decisions/794/2019-08-27

 

 

02.10.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Електронна форма, необходима за регистрация на застъпници

https://cik.is-bg.net/upload/110064/zastapnitsi_elektronna_forma.xlsx

Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019г.

Срокът за регистрация на застъпници е 26.10.2019г. 17.00ч. в ОИК - Приморско.

30.09.2019

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА СИК В ОБЩИНА ПРИМОРСКО

С решение №71-МИ от 30.09.2019г. ОИК Приморско назначи съставите на СИК в Община Приморско:

https://cik.is-bg.net/upload/109810/sik.xlsx

27.09.2019

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТВАЩ КМЕТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК:

https://primorsko.bg/wp-content/uploads/2019/09/CCF_000035.pdf

26.09.2019

Съобщение

ТАРИФА за отразяване на предизборната кампания за избор на общински съветници и на кметове на 27.10.2019 г. в програмата на БНР-Бургас, както и ДИСПУТИ - теми, дати и водещи на предизборните диспути в програмата на БНР-Бургас, можете да видите на прилиженият линк:

 

http://bnr.bg/burgas/page/mestni_izbori_2019-7493

26.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Приморско с Решение №68-МИ от 26.09.2019г.

Р Е Ш И:

           Обявява следната поредност на номерата на местната коалиция, регистрирала кандидатски листи и на независимия кандидат, издигнат от инициативен комитет в бюлетината за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Приморско:

67

„ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „МИР“/ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВОЛЯ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЗНС/

68

Георги Димитров Апостолов - НЕЗАВИСИМ

26.09.2019

Съобщение

  ОИК - Приморско с Решение № 66-МИ от 26.09.2019г. Реши:  Обявява следната поредност на номерата за представяне на кандидатите на партиите/коалициите и независимият кандидат, регистрирани в ОИК – Приморско за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ:

1

ВМРО-Българско Национолно Движение

2

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

3

ПП ГЕРБ

4

Георги Димитров Апостолов – Независим кандидат

5

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

6

Местна коалиция „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „МИР“ / ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВОЛЯ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЗНС/

7

ПП "Съюз на демократичните сили"

24.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Приморско уведомява, че на 25 септември 2019 г. (сряда) от 16.00 часа ще се проведе жребий на реда за представяне на кандидатите на партиите, коалициите и нвзависимият кандидат, регистрирани в ОИК, в различните форми на предизборна кампания по регионалните медии.

Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват упълномощени представители на партиите и коалициите, кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

Жребият ще се проведе в сградата на Община Приморско, гр. Приморско, ул."Трети март"56 в залата на ОИК ПРИМОРСКО.

21.09.2019

Определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Приморскобщение

Общинска избирателна комисия - Приморско

Определя избирателна секция № 02 27 00 001,находяща се в  Народно читалище „Самообразование - 1919“ с адрес: гр.Приморско,ул.“Кирил и Методий“ №10 за секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Приморско.

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат в общинска администрация на община Приморско на тел.0550/3 36 42 от 08.00ч. до 17.00ч.

21.09.2019

Съобщение

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

 

 

 1. ОИК № 0227, с адрес гр.Приморско,ул."Трети март" №56, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс/ИК/. Законът за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]

 

18.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ОИК - Приморско напомня на регистрираните партии/коалиции/инициативни комитети, че регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК. Съгласно т.18.1 от решението, предложението за регистрация се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Образец на таблицата е приложен в предходно съобщение на ОИК - Приморско.

Срок за подаване на предложенията за регистрацията на кандидатските листи в ОИК - 24.09.2019г. до 17.00ч.

13.09.2019

Предстоящо заседание на ОИК - Приморско

Председателят на Общинската избирателна комисия - Приморско  свиква заседание на комисията на 13.09.2019год./петък/ от 16,30 ч. в залата на Общински съвет -Приморско, при следния проект за дневен ред:

 

 1.       Приемане на решение относно Определяне числения състав на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
 2.       Приемане на решение относно Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Приморско и разпределението им между партиите и коалициите
 3.       Регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.
 4.       Приемане на решение относно Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община  Приморско за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:________/п/__________

/Николина Кънчева/

 

12.09.2019

Относно наименованието на местните коалиции

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия въпроси относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция Ви уведомяваме, че в Раздел ІІ, т. 1 и 2 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия са регламентирани правилата относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които:

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Предвид горното на конкретно поставените от Вас въпроси и запитвания от партии и коалиции Ви информираме, че наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община Х“, „Алтернатива за община Х“ (ПП „ГЕРБ“, ПП „СДС“, ПП „НФСБ“), „Патриоти за Дряново“, (ВМРО – БНД и други партии), „Разлог – събуди се“, „КРОС“ и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

Съгласно Раздел ІІ, т. 3 от Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV, както следва:

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи.

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата на местна коалиция съгласно Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

Решението, с което се отказва регистрация на местна коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

12.09.2019

На вниманието на инициативните комитети, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се изготвят и в структуриран електронен вид - във вид на текстови файл.Инициативните комитети следва  да използват формата на файла, който могат да изтеглят от страницата на ЦИК и да се съобразяват с решение: № 705-МИ / 23.08.2019 на ЦИК вр. Решение №638-МИ/21.08.2019г. на ЦИК, когато попълват информацията.

https://www.cik.bg/bg/decisions/705/2019-08-23 - Приложение 2 към Решение № 705-МИ/23.08.2019г. на ЦИК

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 139-МИ / 04.11.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

 • № 138-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на кметство Китен , община Приморско на 03.11.2019г.

 • № 137-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на община Приморско на 03.11.2019г.

всички решения