Общинска избирателна комисия Приморско


РЕШЕНИЕ
№ 77-МИ
Приморско, 11.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на представители на ОИК – Приморско във връзка с организиране на предаването и приемането, транспортирането, доставката и съхранението на отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и за кметове в община Приморско на 27 октомври 2019г.

На основание чл. 87, ал.1, т.9, във вр. с чл.420 и сл. от ИК, Решение № 993-МИ/ 07.09.2019 г. на ЦИК и писмо, изх. № МИ-15-807/ 09.10.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия-Приморско

Р Е Ш И:

Определя и упълномощава Николина Алексиева Кънчева, ЕГН ********** - Председател на ОИК - Приморско и Иван Монев Иванов, ЕГН ********** - член на ОИК – Приморско със следните права:

 1. Да присъстват в „Печатница на БНБ“ АД - София , за да приемат отпечатаните хартиени бюлетини за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. в община Приморско.
 2. Да подпишат съответните приемателно-предавателни протоколи при получаване на отпечатаните хартиени бюлетини и другите необходими книжа за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. в община Приморско.
 3. Да контролират транспортирането на бюлетините като съпроводят транспортното средство , което ги превозва до гр.Бургас, както и да присъстват в Областна управа – Бургас при оставяне на бюлетините за съхранение от Областния управител на област Бургас.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Приморско в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Николина Алексиева Кънчева

Зам. председател: Павлина Атанасова Маврова

* Публикувано на 11.10.2019 в 14:21 часа

Календар

Решения

 • № 139-МИ / 04.11.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

 • № 138-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на кметство Китен , община Приморско на 03.11.2019г.

 • № 137-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на община Приморско на 03.11.2019г.

всички решения