Общинска избирателна комисия Приморско


РЕШЕНИЕ
№ 75-МИ
Приморско, 10.10.2019

ОТНОСНО: Нарушаване на чл.183,ал.5 от Изборния кодекс

            В ОИК- Приморско е постъпила Жалба от Ваня Стоева – Андонова – Председател на „ВМРО-БНД“ – Приморско относно нарушаване на чл.183,ал.5 от Изборния кодекс, заведена под вх.№74 от 09.10.2019г. и №2 от 09.10.2019г. – 15.00ч. в Регистъра на жалбите, воден от ОИК- Приморско.

            В жалбата се твърди,че са залепени агитационни материали – плакати на други участници в местните избори, а именно ПП ГЕРБ, КП БСП за България и Местна коалиция МИР върху агитационните материали на „ВМРО-БНД“, които са били поставени на ул.“Трети март“ в гр.Приморско в съответствие с местата , посочени в Заповед №880/27.09.2019г. на кмета на община Приморско. Посочено е,че залепването е осъществено по такъв начин,че не позволява да се види чий агитационен материал е положен отдолу, както и че не позволява неправомерно залепеният агитационен материал да бъде премахнат без да бъде унищожен този на  „ВМРО-БНД“.Твърди се нарушаване на чл.183,ал.5 от ИК.Към жалбата е приложен снимков материал.

            Иска се извършването на проверка и предприемане на мерки за преустановяване на нарушенията на чл.183,ал.5 от ИК, като нарушителите бъдат санкционирани.

            ОИК – Приморско извърши проверка на място чрез трима свои членове – представители на различни партии и установи, че на местата, указани в Заповед № №880/27.09.2019г. на кмета на община Приморско относно поставяне на агитационните материали има монтирани 11/единадесет/ табла , всяко с по шест страни. На три от таблата са поставени агитационни материали на повече от една партия/коалиция, а именно ПП ГЕРБ, КП БСП за България и Местна коалиция МИР, като на част от тях се вижда,че са залепени върху агитационни материали на „ВМРО-БНД“, но не може да се установи чий материал е поставен най-отдолу. На осем от единадесетте шестстенни табла са поставени единствено агитационни материали на„ВМРО-БНД“, което представлява около 73% от общата площ за поставяне на агитационни материали в гр.Приморско.

            ОИК – Приморско разгледа жалбата и установи,че същата е подадена от оправомощено лице, при наличие на правен интерес , в законоустановения срок, поради което е допустима, а разгледана по същество същата е неоснователна.

            ОИК – Приморско не може да установи лицата , които са извършили гореописаните действия, а именно залепване на агитационни материали на едни партии и коалиции върху агитационните материали на други такива, участващи в изборите за общински съветници и кметове, поради което няма как нарушителите да бъдат санкционирани.

           

Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия – Приморско

 

Р Е Ш И:

 

 1. Оставя без уважение Жалба от Ваня Стоева – Андонова – Председател на „ВМРО-БНД“ – Приморско относно нарушаване на чл.183,ал.5 от Изборния кодекс, заведена под вх.№74 от 09.10.2019г. и №2 от 09.10.2019г. – 15.00ч. в Регистъра на жалбите, воден от ОИК- Приморско.
 2. Указва на всички политически партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. да не нарушават разпоредбите на Изборния кодекс.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Приморско в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Николина Алексиева Кънчева

Секретар: Златина Илиева Петкова

* Публикувано на 10.10.2019 в 12:31 часа

Календар

Решения

 • № 139-МИ / 04.11.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

 • № 138-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на кметство Китен , община Приморско на 03.11.2019г.

 • № 137-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на община Приморско на 03.11.2019г.

всички решения