Общинска избирателна комисия Приморско


РЕШЕНИЕ
№ 65- МИ
Приморско, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на Георги Димитров Апостолов като независим кандидат за общински съветник в община Приморско в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., издигнат от Инициативен комитет.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа от Инициативен комитет, състоящ се от 3/трима/ избиратели в състав:

 1. Иван Василев Дудев, ЕГН ********** , с постоянен адрес: гр.Приморско,ул.**********;
 2. Евгени Илиев Томов, ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр.Приморско,ул.**********;
 3. Георги Тодоров Георгиев, ЕГН **********, с постоянен адрес: гр.Приморско,ул.**********.

за издигане на Георги Димитров Апостолов, ЕГН ********** с постоянен адрес: гр.Приморско,ул.*********** за независим кандидат за общински съветник в община Приморско в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. с вх.№63/24.09.2019г.,подписано от Георги Тодоров Георгиев , представляващ Инициативния комитет, заведено под № 5/24.09.2019г. в регистъра на кандидатите за общински съветници в община Приморско в изборите на 27 октомври 2019 г.

 Инициативният комитет е регистриран за участие в изборите за общински съветници в община Приморско на 27 октомври 2019 г. с Решение № 41-МИ от 16.09.2019г. на ОИК –Приморско.

 Инициативният комитет представя следните документи, изискуеми по чл.414, ал.1,т.2,т.3, т.6,т.7 и т. 8 и чл.416, ал.4 от ИК:

 1. Предложение от Инициативния комитет с имената, ЕГН и постоянен адрес на кандидата.
 2. Предложението е представено и на технически носител в Excel формат.
 3. Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го Инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК.
 4. Декларация за упълномощаване на лицето, представляващо Инициативния комитет пред ОИК – Приморско.
 5. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат на хартиен носител и в структуриран електронен вид.

Извършена е служебна проверка на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на предложеният кандидат , като е изпълнено изискването на чл. 397, ал. 1 от ИК.

Предоставеният Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат на хартиен и на технически носител е предаден по опис на Териториално звено на ГД „ГРАО“ – гр.Бургас на 24.09.2019г. за извършване на проверка по чл.418 ИК.

След извършената проверка, в ОИК – Приморско е постъпил Протокол от 24.09.2019г. на ТЗ ГРАО – Бургас , в който са установени общ брой коректни записи – 101/сто и един/бр. При необходим минимален брой коректни записи 100/сто/бр.

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 414, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 943 - МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 и чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия - Приморско

 Р Е Ш И:

 Регистрира ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ, ЕГН ********** като независим кандидат за общински съветник в община Приморско в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., издигнат от Инициативен комитет.

 Решението, след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на кандидатските листи на партиите за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Приморско в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Николина Алексиева Кънчева

Секретар: Златина Илиева Петкова

* Публикувано на 24.09.2019 в 17:47 часа

Календар

Решения

 • № 139-МИ / 04.11.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

 • № 138-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на кметство Китен , община Приморско на 03.11.2019г.

 • № 137-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на община Приморско на 03.11.2019г.

всички решения