Общинска избирателна комисия Приморско


РЕШЕНИЕ
№ 62- МИ
Приморско, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на кандидати в изборите за общински съветници в община Приморско на 27 октомври 2019 г. на Местна коалиция „Политическа партия МИР“ /Политическа партия ВОЛЯ,Политическа партия БЗНС/

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа на Местна коалиция „Политическа партия МИР“ /Политическа партия ВОЛЯ,Политическа партия БЗНС/ за участие в изборите за общински съветници в община Приморско на 27 октомври 2019г. с вх.№64/24.09.2019г., подписано от Златина Атанасова Величкова, в качеството ѝ на представляващ местната коалиция, заведено под № 6/24.09.2019г. в регистъра на кандидатите за общински съветници в община Приморско в изборите на 27 октомври 2019 г.

Местна коалиция „Политическа партия МИР“ /Политическа партия ВОЛЯ,Политическа партия БЗНС/ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници в община Приморско на 27 октомври 2019 г. с Решение № 16-МИ от 14.09.2019г. на ОИК –Приморско.

Местна коалиция „Политическа партия МИР“ /Политическа партия ВОЛЯ,Политическа партия БЗНС/ представя следните документи, изискуеми по чл.414, ал.1,т.3, т.6,т.7 и т. 8 от ИК:

 1. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за общински съветници.
 2. Предложението е представено и на технически носител в Excel формат.
 3. Заявление-декларация по образец от всеки от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК.

     4. Пълномощни.

Извършена е служебна проверка на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на предложените кандидати и за всички е изпълнено изискването на чл. 397, ал. 1 от ИК.

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 414, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 943 - МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 и чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия - Приморско

 Р Е Ш И:

Регистрира кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на Местна коалиция „Политическа партия МИР“ /Политическа партия ВОЛЯ,Политическа партия БЗНС/ за участие в изборите за общински съветници в община Приморско на 27 октомври 2019г., както следва:

 

Решението, след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на кандидатските листи на партиите за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Приморско в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Николина Алексиева Кънчева

Секретар: Златина Илиева Петкова

* Публикувано на 24.09.2019 в 17:40 часа

Календар

Решения

 • № 139-МИ / 04.11.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

 • № 138-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на кметство Китен , община Приморско на 03.11.2019г.

 • № 137-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на община Приморско на 03.11.2019г.

всички решения