Общинска избирателна комисия Приморско


РЕШЕНИЕ
№ 59- МИ
Приморско, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на кандидати в изборите за кмет на кметство Ясна поляна на 27 октомври 2019 г. в община Приморско на ПП ГЕРБ

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа на ПП ГЕРБ за участие в изборите за кмет на кметство Ясна поляна в община Приморско на 27 октомври 2019г. с вх.№60/24.09.2019г., представено от Люба Цецкова Желева, упълномощена от Димитър Бойчев Петров като пълномощник на Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател и представляващ политическа партия „ГЕРБ” , заведено под № 3/24.09.2019г. в регистъра на кандидатите за кметове на кметства в община Приморско в изборите на 27 октомври 2019 г.

           ПП ГЕРБ е регистрирана за участие в изборите за кметове на кметства в община Приморско на 27 октомври 2019 г. с Решение № 10-МИ от 13.09.2019г. на ОИК –Приморско.

ПП ГЕРБ представя следните документи:

 1. Предложение за регистрация на кандидатска листа за кметове на кметства в община Приморско.
 2. Заявление-декларация по образец от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК.
 3. Пълномощни.

     4. Удостоверение за актуално състояние на ПП ГЕРБ.

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 414, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 943 - МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 и чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия - Приморско

 Р Е Ш И:

Регистрира ГЕОРГИ ПОЛИХРОНОВ ГЕОРГИЕВ , ЕГН ********** от ПП ГЕРБ като кандидат за кмет на кметство Ясна поляна в община Приморско в изборите на 27 октомври 2019 г.

Решението, след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на кандидатските листи на партиите за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Приморско в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Николина Алексиева Кънчева

Секретар: Златина Илиева Петкова

* Публикувано на 24.09.2019 в 14:57 часа

Календар

Решения

 • № 139-МИ / 04.11.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

 • № 138-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на кметство Китен , община Приморско на 03.11.2019г.

 • № 137-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на резултатите от гласуването за избиране на Кмет на община Приморско на 03.11.2019г.

всички решения